ریاست کمیته

نام و نام خانوادگی:علیرضا امیرتیموری
سمت:رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس پست الکترونیکی: ateimoori[at]iaurasht.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی ریاضی کاربردی (تحقیق در عملیات)
مرتبه علمی:استاد

اعضای کمیته به ترتیب حروف الفبا

نام و نام خانوادگی:پیمان بیات
سمت: مدیر توسعه فناوری، خدمات آزمایشگاهی و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس پست الکترونیکی: bayat[at]iaurasht.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مهندسی سیستم های کامپیوتری
مرتبه علمی:استادیار


نام و نام خانوادگی: ابوالفضل درویزه
سمت: عضو گروه مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان
آدرس پست الکترونیکی: adarvizeh[at]guilan.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مهندسی مکانیک
مرتبه علمی:استاد

نام و نام خانوادگی: حمیدرضا رضایی کلیدبری
سمت: معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس پست الکترونیکی: adarvizeh[at]guilan.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مدیریت دولتی-سیستم های اطلاعاتی
مرتبه علمی:استادیار

نام و نام خانوادگی: منصور صوفی
سمت: سرپرست حوزه معاونت اداری و مالی
آدرس پست الکترونیکی: msoufi[at]aol.com
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مدیریت صنعتی
مرتبه علمی:مربی

نام و نام خانوادگی: اصغر علیزاده داخل
سمت: مدیر مرکز شد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس پست الکترونیکی: alizadeh[at]iaurasht.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مهندسی شیمی-طراحی فرایند
مرتبه علمی:استادیار

نام و نام خانوادگی: مهدی فدائی اشکیکی
سمت: رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار
آدرس پست الکترونیکی: fadaei[at]iaurasht.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مدیریت صنعتی
مرتبه علمی:استادیار

نام و نام خانوادگی: فرزین فرحبد
سمت: عضو گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس پست الکترونیکی: farzinfarahbod[at]yahoo.com
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی مدیریت دولتی
مرتبه علمی:استادیار

نام و نام خانوادگی: حسین فلاح باقرشیدایی
سمت: معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس پست الکترونیکی: farzinfarahbod[at]yahoo.com
آخرین مدرک تحصیلی:دکترای تخصصی شیمی آلی
مرتبه علمی:دانشیار

index

نام و نام خانوادگی: حامد قانع
سمت:
آدرس پست الکترونیکی: hamed_ghane_s[at]yahoo.com
آخرین مدرک تحصیلی:
مرتبه علمی:استادیار

نام و نام خانوادگی: محسن واعظ قاسمی
سمت:
آدرس پست الکترونیکی: mohsen.vaez[at]iaurasht.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات
مرتبه علمی:استادیار

نام و نام خانوادگی: مهدی همایونفر
سمت: رییس کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
آدرس پست الکترونیکی: homayounfar[at]iaurasht.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیات
مرتبه علمی:استادیار

 

دبیر کمیته

دانیال صابر سمیعی

نام و نام خانوادگی: دانیال صابر سمیعی
سمت: دبیر کمیته علوم شناختی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان
آدرس پست الکترونیکی: samiei[at]iaurasht.ac.ir
آخرین مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دولتی-مدیریت منابع انسانی