کمیته علوم شناختی در تاریخ ۹۵/۴/۱۴ با هدف توسعه آموزش و پژوهش و حمایت از مطالعات میان رشته ای در حوزه علوم شناختی بطور رسمی فعالیت خود را در دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را آغاز کرد. برخی از برنامه های اصلی کمیته به ترتیب زیر است:

  1. حمایت و ایجاد فرصت برای تحصیل و مطالعه در حوزه علوم شناختی.
  2. تعریف پروژه های تحقیقاتی کاربردی و تجاری در حوزه علوم شناختی.
  3. تعریف اولویت های تحقیقاتی پایان نامه های ارشد و دکترا در حوزه علوم شناختی.
  4. تامین و توسعه امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی برای مطالعات علوم شناختی.

جهت ارتباط با کمیته با ایمیل samiei[at]iaurasht.ac.ir مکاتبه فرمایید.